Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/class-wp.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/user.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/cron.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/class-wp-http-proxy.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-comments-controller.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/blocks/archives.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-includes/blocks/latest-comments.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/submission.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-legacy-api.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/response.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/a5hleyrich/wp-background-processing/classes/wp-async-request.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/functions/cdn.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/3rd-party/hosting/wpengine.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/3rd-party/plugins/custom-login.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/3rd-party/plugins/seo/yoast-seo.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/3rd-party/themes/avada.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/class-admin-asset-seo-location.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/helpers/HoverOptions.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/helpers/MultiViewOptions.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-textarea.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-color_picker.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/fields/class-acf-field-message.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations/class-acf-location-current-user-role.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-primary-category.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Login.php on line 1

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/nhojscvn/sites/dragonhillcity.nhojsc.vn/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/class-frontend-page-type.php on line 1
Nga Đào Thị Thanh
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (25/2/2019)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (25/2/2019)

‘Mặt bằng tổng thể thực tế Mặt bằng tổng thể thực tế San lấp mặt bằng  Nhà liền kề 2 San lấp mặt bằng nhà liền kề 2 Lắp đặt lại bó vỉa khu A Sơn tường khu E Trát tường tầng 1, tầng 2 khu H Lắp đặt khung cửa sổ + cửa chính Khu J Trát tường tầng 2 khu...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (04/1/2019)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (04/1/2019)

Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề 1 Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề 2 Thi công hệ thống cơ điện trong nhà Trát tường tầng 1 Xây tường tầng  2 Trát tường tầng 1 Xây tường tầng 3 Trát tường tầng 1 Xây tường tầng 3 Đổ bê tông dầm sàn tầng 3 Trát tường tầng...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (02/11/2018)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (02/11/2018)

[:vi] Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề 1 Toàn cảnh công trường khu đường số 5+6 Xây tường gạch tầng 1 Xây tường gạch tầng 1 Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn tầng mái Lắp dựng cốt thép cột tầng 2 Trát tường tầng 1 Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn tầng mái Lắp dựng cốt thép...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (10/08/2018)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (10/08/2018)

Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề khu A,B, D, E Lấp đất đường ống điện hạ thế Lắp đặt khuôn cột tầng 1 cos + 2.700 Đầm đất đá Kiềng khu B Lắp dựng dàn giáo sàn phục vụ thi công sàn tầng 2 Lắp ván khuôn bê tông sàn tầng...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (17/3/2018)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING’S TOWN (17/3/2018)

Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề Toàn cảnh công trường khu Nhà Liền kề khu A,B, D, E Thí nghiệm lấp cát hệ thống ống ngầm Lấp đất hệ thống ống ngầm Đổ bê tông đáy bể phốt Tháo dỡ ván khuôn đà kiềng Lắp dựng ván khuôn cột tầng...